Muammer Öztürk


SEKÜLERİZM DİN Mi DİR

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


. "Maliki Yevmiddin" Osmanlı'nın dağılışı Cumhuriyetin kuruluş yıllarında dünya şehir devletlerinin yıkılışı ve büyük İtalya'nın ve Haçlı seferleri ile Avrupa'nın devletçikleri birleşerek AB nin adımları henüz atılırken dış baskıların üzerinden yürüyecekleri seküler organizasyon arayışları çoktan başlamıştı. Haçlı zihniyetine karşı üstünlük sağlayan da Kudüs ve İstanbul'un Fethi ni de sağlayan dünya müslümanlarının ruh ve şuur Birliği idi. Anadolu da Yen'i Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu yedi düvelin her cepheden saldırısı ve işgalleri uzun süren milli mücadele ve Çanakkale savaşı dünya savaşlarından sonra geliyordu Bithap düşürülmüş bir milletin huzur ve barışa yaşamak için Yen'i Ufuk'lara ihtiyacı vardı. Netice olarak anlaşmalar dönemi başladı. Bu anlaşmalar süreci devletin şeklini ve yönetim biçiminizde belirliyordu. Ancak bu şekil ve yönetim biçimi Avrupa da doğal olarak Anadolu'da ise kendileri ile ters düşmeyecek bir model olmalıydı. Öyle de oldu. Adeta İslam ve ritüelleri kaldırılıyor sekülerizm dinin yerine konuyordu. Böylece Bati bizi kontrol edebileceğini düşünüyordu Her ne kadar dönemin şartları içinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu büyük bedel ödeyen bir milletin büyük başarısı olsa da Makyevell gibi Avrupalı ve ekseriyeti Yunan felsefesinin dinsiz fikirleri ile beslenmiş entellektüellerinin çizdiği resme göre Yen'i devlet şekillenmeli idi. Bu nedenle Laik dini dışlayan gerektiğinde dini devlet için fayda amaçlı kullanabileceği hukuk devletleri ayni zamanda liderin askıya alabileceği hukuk devletlerine ihtiyaç vardı. Yen'i bir müslüman imparatorluğu ebedi gömecek anlayışta yönetimlere ihtiyaç vardı nitekim süreç uzun ve sayfaları kabarık. Oysa yer yüzünde İsa as Musa as ve Muhammed as in davasından uzun yaşayan Ne rejim ne felsefe ne bir fikir yoktur Dolayısı ile skülerim de yüz yılda çatlamaya başladı. Sekülerizm bir din değildir. Sadece yönetim gücüdür. Yönetmek ve yönetilmek ayrı şeydir. İnanç ayrı şeydir. Güce tapmak Allah'ın dostluğünü çok küçük bir menfaat karşılığı satmaktır gerisini varın siz düşünün Bu gün Irak'ta ki hükümetsizlik ABD ve yandaşlarını acze düşürmekte kullanabilecekleri seküler güç bulamamaktadırlar. Aslında Türkiye'nin koalisyonlar dönemi de bu dayatmacı gücün projelerini alamete uğratıyor du. Bu nedenledir 12. Eylül gerçek oldu. Özal'la birlikte yine başaramadıla. Bu gün ise bu süreci bilen şuurlu bir yönetime karşı fetö tuzağını kurdular yine başaramadılar Kısaca bu gün kü konjenktürde bu baskı ve dayatmaları aşabilecek güç ve ruha sahibiz. Türk milletini büyük yapan onun temel fıtratlarından biri de onun devlet aklıdır İhtiyacımiz olan tek şey milli şuurda birliktelik. Aksine çalışan gerçekten ihanete bulaşır. Ülkemizin bu ulaştığı savunma saldırı gücü önemli bir etkiye sahip Kıymetli ilim ve irfan adamımız. Cemil. Meriç. Üstad bir sözünde. Taraf tutmayan insan şahsiyeti felç olmuş insandır. Der. Evet biz. Allah'ın tarafındayız biz müslümanlardanız diyenlerle birlikte. Allah'ın tarafındayız. İnsani merkeze alan eşyayı onun hizmetine sunan sosyolojinin zirvesini paylaşmak istiyoruz. Temeline takvayı koymuş modern sosyolojinin zirve de olduğu geleceği inşaa etmek istiyoruz. AYASOFYA bu açıdan müze olarak Batı Sekülerizmini temsil etmekte ve hem milletimizin hem islam dünyasının pisikolojik ve sosyal bariyerlerini tutmaktadır. AYASOFYA cami olarak açılmalıdır Milletimizin inanç dünyası önüne konan Batı Sekülerizminin bariyerleri tuzbuz edilmelidir. Bunun en önemli kelebek etkisi Kudüs'ün kudsi hayatına kavuşması olacaktır Bu aşamada tarafından cayacaklar Allah'ın gazabını bekleyedursun. Bunun için en temel ihtiyacımiz ahlaklı insanlara sahip olmaktır. Öyle ki ahlak her alanda gereklidir Ahlak insana tuvallette bile gereklidir . Esasında tuvalette sokakta vs. ahlakını yansıtamayan bir milletle Yen'i medeniyet inşa edilemez. Hayal kurduğumuz müreffeh bir Gaye'ye ve kızıl elma gibi bir büyük hedefe de ulaşamayız. Allah milletimizin devletimizin ve mazlum milletlerin yardımcısı ve koruyucusu olsun.YAZARLAR