Servet KARATAY


HZ İBRAHİM AS VE KURBAN DEVRİMİ.

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


Toplumların vazgeçilmesi en zor adetleri,dinlerinin ibadet saydığı uygulamalardır. İnsanoğlu bu uğurda ilahına en yakın olmayı sevdiği şeyleri Ona sunarak göstermek istemiştir kendi zannınca daima. Özellikle insanın mal mal olarak alınıp satıldığı dönemlerde kadın ve erkeğin tapınağa hizmetkar,yada tanrılara kurban olarak sunulması insan zannının uydurduğu bir din ibadeti olarak karşımıza çıkmaktadır.

       Nemrutun ve dininin hüküm sürdüğü dönemde hâkim olan kurban anlayışı bu şekildeydi. İnsan kurbanı olağan bir şey gibi algılanıyordu. Hz İbrahim As bu toplumda yetişmiş biriydi toplumun algıları Ondada vardı elbette. Lakin O bunları değiştirmek için görevliydi...Tapınaktaki putları birilerine kırdırmayıp kendi eliyle nasıl kırdıysa,kurban uygulamasını da topluma bundan böyle insanları değil ehil hayvanları kurban edeceksiniz deme yerine ilk uygulamayı kendi eliyle kendi ciğerparesi üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Ve bir devrimi gerçekleştirdi. (Allah İbrahim ve İsmail den razı olsun) Bu uygulama bir İlahi projeydi ve Allah Onlara bu düzeltmede rol verdi.

      Bu açıdan bakarak şimdi aşağıdaki kur an ayetlerini okuyalım.(Ben ayetlerden sonra bu kanaate vardım) İbrahim halim-selim, içtenlikli ve Allaha tam bağlı biriydi. Hud 75... İsmail sözüne sadık olan bir Rasul ve Nebi idi Meryem 54. (İsmail babası İbrahim)ile çalışacak yaşa gelince Ona dedi ki:"Evladım rüyamda ben seni boğazlarken gördüm, sen buna ne dersin? Babacığım, ne emrediliyorsa onu yap. İnşallah beni sabırlı (itaatkâr) bulacaksın."İkiside Allaha teslim oldu; İbrahim onu alnı yere gelecek şekilde yatırdı.

     O zaman ona;"Ey İbrahim" diye seslendik" rüyanın gereğini yaptın( bu kadar yeterli)Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o büyük bir imtihandı. İbrahime Onun yerine kurban edeceği azametli bir koç verdik. Arkadan gelen insanlar onları bu halleri ile anıyorlar,İbrahime selam olsun.Saffat s103 ila 110. ayetler. Önümüzdeki kurban bayramı Hz İbrahimin koçu kurban ederken taşıdığı şükran duygularını hissederek kurbanlarımızı kesmemizi diliyorum.

    KAPISINDA KURBAN KESMEYİ KERİH GÖREN UYGAR BATI VE HAYRANLARINA ÇIKARLARI UĞRUNA MÜSLÜMANLARI KENDİ EVLERİNDE KATLEDEREK, İNSAN KURBAN ETME ADETİNİ DEVAM ETTİRENLEREDE AKIL, İZAN VE İNSAF DİLİYORUM. "Vallahu seriul hisab,Allah hesabı çabuk görür"