Mustafa Fırat Gül


GÜVERCİNE ATEŞ ETME VE SONRASI

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


1629 Mart ortalarında Zinciriye (bugün Zincirli) Mahallesi’nde Hacı Mehmedoğlu Hacı Ali Efendi’nin hizmetçilerinden olan Zülfikar’ın mahkemeye gelip bildirdiğine göre aynı kişinin diğer hizmetçilerinden Dilaver bağ budarken Hacı Yahşioğlu Ali güvercine ateş etmiştir. Dilaver de neden ateş ettiğini sormuş ama Yahşioğlu Ali bu soru karşısında sinirlenip Dilaver’i taşla yaralamıştır. Olay çarşı merkezindeki bir yerde olduğu için hemen mahkeme görevlileri keşf için olay yerine intikal eder. Bakarlar ki Dilaver yerde yatıyor. Sol kaşının üzerinde atılan taşın açtığı yara duruyor. Hem de ciddi bir yara vardır. Çünkü sol kaşının üstündeki alın kemiği kırılmış, gözü de zedelenmiştir. Olayda bundan başka bir yaralama daha vardır.

Hacı Yahşioğlu Ali’nin hizmetçisi yeniçeri Hasan da orada bulunmaktadır. Zülfikar’ın Dilaver’e yardım etmek için müdahalesinde yeniçeri Hasan hançeriyle Zülfikar’a saldırarak sol uyluğundan yaralamıştır.

Kayıt burada bitiyor. Defterin ilerleyen sayfalarında da başka bir bilgi olmadığından mahkemenin nasıl bir karar verdiğini maalesef öğrenemiyoruz

  Aksaray kadılarından Hacı Hüseyin oğlu Numan Efendi Aksaray kadısı olan Abdülbaki Efendi’yi mahkemede, herkesin içinde bardak ile sağ kaşının üstünden yaraladığını öğreniyoruz. 1629 Nisan başlarında vuku bulan bu hadisenin neden olduğunu, tartışmalarına neyin sebep olduğunu maalesef bilemiyoruz. Bildiğimiz yaralayanın da yaralananın da kadı olduğudur. Aksaray Mirlivası Süleyman Bey’in kethüdaları olan Mehmed Ağa huzurunda görülen bu davada iki kadı neler söylemiştir acaba. İki kadının, bugünkü ifadeyle iki hâkimin mahkemelik olması elbette sıradan bir hadise değil ama dünyada neler olmuyor ki?YAZARLAR