Yahya Karaca


EĞİTİM (TERBİYE)

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Eğitim: insanda gözle görünebilen istendik davranış değişikliğidir. Bu kastedilen istendik davranış değişikliği hayatın her santimetre karesinde olması gerekli, kadın erkek ilişkilerinde, çalışma ahlakında, toplumda nasıl davranılması gerektiğine, trafikte nasıl davranılması gerektiğine her şeyde ama istisnasız her şeyde eğitim eğitim eğitim.

                Bizler eğitim denilince sadece okullarda, dershanelerde, kurslarda yapılan öğretim faaliyetlerini kast ediyoruz. Halbuki bu yanlış bir düşüncedir evet hiç şüphesiz bireyler okullarda sistemli bir eğitim faaliyetinde bulunurlar fakat son zamanlarda okullar eğitim yuvasından ziyade sadece öğretim yuvasına dönüşmüştür. Bir çocuk okulda okuma yazma öğrenir, matematik, fizik, kimya öğrenir ve bu öğrendiklerini sınavla geri bildirimde bulunur. Bu eğitim faaliyeti değildir bu öğretim faaliyetidir. Bir düşünün; ilkokulda çiçek ol bakalım denildiğinde ellerini göğsüne bağlayıp çiçek olan çocuğumuz 12 yıl öğretim gördükten sonra küfür ederek yürüyor, yere tükürüyor, yalan söylüyor, ders çalışması gerektiğini bilmiyor. Halbuki 12 yıl eğitim alıyor ebeveynler dahi- keşke hiç büyümeseler o yaşta kalsalardı diyorlar. Eğitim demek öğrendiği bilgiyi neden öğreniyor, nasıl öğreniyor ne amaçla öğreniyor, toplumda nasıl davranılması gerek, doğrular ne, yanlışlar ne bunun üzerinde durur biz bunu es geçiyoruz. Bu sebepten dolayı nesillerimiz ders çalışıyor fakat neden ders çalıştığını bilmiyorlar,nasıl bir birey olmaları gerek bilmiyorlar. Bu yıl öğrencilerimle tanışırken hepsine şu soruyu yönelttim.

  • Amacınız ne?

 Bu soruya öğrencilerin hepsi; avukat olmak istiyorum, Gazi üniversitesinde şu bölüme gitmek istiyorum yada üniversite sınavında şu sıralamaya girmek istiyorum gibi cevaplar veriyorlar. Bu cevaplar insanın amacı değildir hedefidir. Kıymetli okuyucum biz ülke olarak çocuklarımıza 12 yıl zorunlu temel eğitim veriyoruz fakat bir amaç veremiyoruz amaçsız, ülküsüz, idealsiz ve mefküresiz nesiller yetişiyor. Evet bir insan avukat olabilir öğretmen olabilir, doktor olabilir, usta, aşçı vs herhangi bir meslek erbabı olabilir, fakat neden avukatım neden doktorum, neden öğretmenim sorusuna cevap vermeden bu meslekleri ircaa ediyoruz. Avukat fakat adil değil öğretmen fakat muhabbetli değil, doktor fakat merhametli değil, usta fakat dikkatli değil, yönetici fakat sorumluluk sahibi değil bunlar işte Eğitimle olur ve eğitimli nesillerle olur.  Bu ülkenin öğretilmiş bireylerden çok eğitilmiş bireylere ihtiyacı vardır. Bir nesli zihnen eğitir ahlaken eğitmezseniz topluma en büyük zararı vermiş olursunuz. Toplumumuzda görüyorsunuz cinayetler, haksızlıklar, zulümler hak yemeler gemi azıya almış durumda bunu önlemek ancak ve ancak eğitimle erdemli bireylerle mümkün olacaktır.

        İşte bunun için öğretim kadar eğitime de gereken önemi vermek zorundayız. Toplumlarda eğitim ailede sonra okullarda sonra aydın kişilerin halkı yönlendirmesi ile mümkün olacaktır. Ailede anne, okullarda öğretmen, toplumda münevver( entelektüeller) bunlar toplumun temel direkleridir. Eğer toplumları yöneten erk anneyi, öğretmeni ve aydını görmezden gelirse bela musibet sıkıntı bu güzide vatanın üzerinden eksik olmayacaktır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde amaçsız öğrenciler ne yapacaklarını bilemekte bu eğitimsizlikten kaynaklanıyor, bir doktor gayrı ahlaki bir şekilde organ mafyaları ile çalışıyor bu eğitimsizlikten kaynaklanıyor, bir akademisyen üniversitelere fuhuş yuvası diyor bu eğitimsizlikten kaynaklanıyor, bir yönetici aya yol isterler diyor bu da eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz sui misal misal değildir bunun farkındayım kıymetli okuyucum fakat bir eğitimci olarak bunları eleştirmekten ziyade iyileştirmek için yazıyorum.

        Eğitim eğitim eğitim günümüzdeki tacizin tecavüzün kadın cinayetlerinin haksızlığın hırsızlığın yalanın talanın ve buna benzer birçok can yakıcı olayların tedavisidir eğitim. Bizler toplumsal düzenin cezalarla değil eğitimle sağlanacağını artık özümsemeli ve bu cevher gençlerimize en güzel eğitimi verip geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz. İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.

 YAZARLAR