Saffet Çalışkan


2008 den sonra memuriyete başlayanların özürlü emekliliği ile iş kazasına ait 3 soru-cevap

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız bu hafta sorulan bir soru nedeniyle, 2008 yılından itibaren memur olarak çalışmaya başlayanların özürlü malül aylığı bağlanması hususunu kısaca ele almak istiyorum. 

Bilindiği gibi devlet memurlarına 5434 sayılı T C Emekli Sandığı kanunu kapsamında emekli,vazife malülü,dul ve yetim aylıkları bağlanmaktadır.Ancak 01.10.2008 tarihinden sonra memuriyete başlamış olanlar için bu tarihten sonra 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.Bu konu henüz yeni  olduğundan pek farkındalılık oluşmadığını düşünüyorum.Nitekim  2005 de sigortalı çalışmaya başlayan bir sigortalımız   2010 yılında özürlü kadrosundan memuriyete atanmış, ne zaman engelli emekli olabilirim diye bir soru soruyor. 5434 sayılı kanunda  15 sene sonra malülen emekli olabilecekken 01.10.2008 den sonra memuriyete başladığı için  bu kişi artık memurde olsa 5510 sayılı kanun kapsamında olacaktır.


EKİM 2008 SONRASI MEMUR OLANLARDA  İŞE BAŞLAMADAN ÖZÜRLÜ OLANLARIN EMEKLİLİKLERİ

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4/c kapsamında sigortalı olan ve SGK'ca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin SGK sağlık kurulunca incelenmesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranının;

– Yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan engelliler, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan engelliler, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanıyor.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MALUL OLANLAR

4/c'li olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olma) hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayanlara, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3960 gün prim ödemiş olması şartıyla, talepte bulunmaları halinde emekli aylığı bağlanıyor.

 Sevgili okuyucularımız iş kazası ile ilgili gelen sorular üzerine bu konu ile ilgili  DE  üç  soruya da cevap verelim.

1-İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanır?

Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar

Aday çırak, çırak ve stajyerler,

Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar

Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

İntörn öğrenciler

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

2-Şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanır mı?

Kanunun Ek 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen bu kişiler hakkında kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmaz.

3-Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?

Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması, Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.  Gelecek hafta yeni konu ve sorularla birlikte olmak üzere hoşça kalın,Aksaray daki emeklilik ofisimizde  bir arkadaşımız sorularınıza cevap vermek üzere saat 10.00 ile 14.00 arası bulunacaktır.İrtibat tlf. 0 532 541 02 70   Bir süre daha kalacağımız Dikili deki  Reyhan Bağımızdan hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.YAZARLAR