Mustafa Fırat Gül


1518, 1650 VE 1830’LARDA AKSARAY MAHALLELERİ

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Hicri 924 (1518) tarihli Tahrir Defteri’ne göre Aksaray şehri mahalleleri ve nüfusları. Defterde verilen rakamlara göre, 1518 yılında Aksaray şehrinde tahminen 7 bin kadar nüfus bulunuyordu: Sofular mahallesi, Sebil mahallesi, diğer adı İsa fakih mahallesi, Çerdiğin mahallesi, Meydan mahallesi, İbrahim Hoca mahallesi, Şeyh Ali Gaznevî mahallesi, Kiçikapu mahallesi, Zincirlü mahallesi, Mevlana Yakub mahallesi, Terhacı ve Debbâğân mahallesi, Taşpazar mahallesi. Teşviş mahallesi. Şamlu mahallesi. Bezpazar mahallesi, Emirze mahallesi, Hacı hasan mahallesi, Cami mahallesi, Yenice mahallesi, Konya Kapı mahallesi, diğer adı Mehmed Çelebi mahallesi, Minarecik mahallesi, Veled Halil mahallesi, Paşacık mahallesi, Çukur mahallesi, Bölücek mahallesi, diğer adı Göktaş mahallesi, Boyacı Ali mahallesi, Tımarhane, Muhsin Çelebi mahallesi, Gaznevî Hasan mahallesi, Şücaeddin mahallesi, diğer adı Emir Fakih mahallesi, Kızılcaköy mahallesi, Cami-i Celal mahallesi, Çavuşlu mahallesi, Deveciyan mahallesi, Kavakca mahallesi, Kurupelid mahallesi, Eski Ahur mahallesi, Hacı Rükneddin mahallesi, Veled İsa mahallesi

*

1650 yılında Aksaray’ı da ziyaret eden meşhur Türk seyyahı Evliya Çelebi şehirdeki mahalle sayısını 32 olarak vermektedir ama hepsi yerine bazılarının ismini yazmaktadır:

Kârhane, Cuvallakı, Sofular, Çömlekçiler, Şeyhli, Tımarhane, Kızılca, Kalınlar, Vildan Gülü, Meydan, Bilecik, Pamukçular, Şeyh Gaznevi, Terhacı, Paşacık, Gergi, Cami-i Kebir, Bab-ı Sağir, Hacı Fikreddin, Borapazarı, Ereğli Kapısı, Yandili, Zencirli, Kaval, Taşpazarı, Pandyal

*

NÜFUS DEFTERLERİNDE (1830-1845)

MERKEZ MAHALLELER

Kızılca

Bedir Muhtar

Kalanlar

Hamid-i Veli

Tımarhane

Şamlı

Çardiğin

Teftiş

Meydan

Nakkaş

Bölcek

Deveciyan

Minarecik

Karki (Kergi, Gergi)

Şeyh Gaznevi

Paşacık

Zencirli

Tarhacı

Terzi Hasan

Sebil

Cami-i Kebir

Bab-ı Sağir

Hacı Hasan

Çoşlu [1]

Muhsin Çelebi

Sofiler

Mirzabey

“Coşlu” diye bir mahalle yoktur. Yanlış okunan bu kelimenin aslı “Çavuşlu”dur.

 YAZARLAR